mine luck music

posted on 20 Mar 2011 10:28 by pimpanit91
คนโง่คนนี้ ยอมรับว่าไม่ฉลาด
 
ยิ่งทำไปก็ดู เหมือนคนที่หลอกตัวเอง
 
เสียงหัวใจนี้ ยอมรับว่าฉันเก็บไว้ไม่เก่ง
 
 
ไม่อยากกินอยากนอน จนถอนหายใจออกมา
 
บอกให้ฉันพยายามตัดใจ แต่สิ่งที่เธอต้องรู้
 
เมื่อความลับไม่มี อย่าได้หนี นี่คือความจริง
 
อย่ามาห้ามฉันให้คิดถึงเธอ
 
อย่าเลยเพราะฉันไม่เคยห้ามใคร
 
ที่เธอไปรักเขาทั้งใจ ไม่เคยคิดไปห้ามสักคำ
 
ต่างคนต่างรักไปก็แล้วกัน ใจเธอให้เขาใจฉันให้เธอ
 
ให้เราเสมอ เท่าเทียมกัน ปล่อยให้ใจได้รักไปตามต้องการ
 
วันแรกที่รัก วันนี้ก็รัก ไม่เปลี่ยน
 
อาจต้องรอเวลา ให้พาเราจบไปเอง
 
ความคิดตอนนี้ หยุดที่ตรงนี้
 
เปลี่ยนใจไม่เป็น จะไม่มาให้เห็น แต่ขอรักเธอต่อไป
 
บอกให้ฉันพยายามตัดใจ แต่สิ่งที่เธอต้องรู้
 
 
เมื่อความลับไม่มี อย่าได้หนี นี่คือความจริง
 
อย่ามาห้ามฉันให้คิดถึงเธอ
 
อย่าเลยเพราะฉันไม่เคยห้ามใคร
 
ที่เธอไปรักเขาทั้งใจ ไม่เคยคิดไปห้ามสักคำ
 
ต่างคนต่างรักไปก็แล้วกัน ใจเธอให้เขาใจฉันให้เธอ
 
ให้เราเสมอ เท่าเทียมกัน ปล่อยให้ใจได้รักไปตามต้องการ
 
ก็หัวใจคนเรา ควรได้รักคนที่อยากรัก…
 
 
อย่ามาห้ามฉันให้คิดถึงเธอ
 
อย่าเลยเพราะฉันไม่เคยห้ามใคร
 
ที่เธอไปรักเขาทั้งใจ ไม่เคยคิดไปห้ามสักคำ
 
ต่างคนต่างรักไปก็แล้วกัน ใจเธอให้เขาใจฉันให้เธอ
 
ให้เราเสมอ เท่าเทียมกัน ปล่อยให้ใจได้รักไปตามต้องการ
 
 
 
 
.. เนื้อเพลง .
 

 

Comment

Comment:

Tweet